Szkolenia

Jeden z czynników warunkujących sukces każdej firmy to inwestycja w rozwój pracowników. Dlatego z pewnością warto postawić na rozwijanie kompetencji swojego zespołu – ich wiedzy, umiejętności i postawy. Takie działanie pozytywnie wpływa zarówno na kulturę organizacji, jak i motywację czy efektywność zatrudnionych w niej ludzi. Badania wskazują na kluczowe znaczenie tzw. umiejętności miękkich w osiąganiu pożądanych celów zarówno w biznesie, jak i w relacjach pozazawodowych.

Współpracujemy z trenerami umiejętności psychospołecznych o wieloletnim doświadczeniu we współpracy z biznesem, dla których budowanie programów szkoleń, warsztatów, treningów umiejętności jest zawsze cennym wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

Stawiamy na rzetelną analizę potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta oraz na skuteczną współpracę i otwartość na informację zwrotną na etapie tworzenia programu szkolenia, tak aby efekt końcowy był „uszyty na miarę” i skutecznie inspirował do dalszego rozwoju.

Realizujemy zarówno szkolenia dla pojedynczych grup, jak i większe, etapowe projekty rozwojowe (np. dotyczące wdrażania czy zmian w standardach obsługi i sprzedaży, wdrażania wartości firmy, rozwoju kompetencji sprzedażowych itd.)

Obszary tematyczne naszych szkoleń, to m.in.:

  • umiejętności menedżerskie (np.: zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą,
  • umiejętności obsługowo-sprzedażowe (np.: obsługa Klienta w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym, techniki sprzedażowe, perswazja i wywieranie wpływu, radzenie sobie z obiekcjami i tzw. „trudnym” Klientem)
  • współpraca, budowanie atmosfery i integracja w zespole – teambuilding
  • umiejętność skutecznej korespondencji z Klientami (tradycyjnej i  e-mailowej)
  • umiejętności interpersonalne, związane z rozwojem osobistym (np.: komunikacja interpersonalne, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i emocjami)

Na naszych szkoleniach korzystamy z różnorodnych interaktywnych metod kształcenia osób dorosłych jak scenki, studium przypadku, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, "burze mózgów", prezentacje, dyskusje moderowane, gry szkoleniowe itd. Dodatkowo na życzenie Klienta oferujemy możliwość wzbogacenia szkoleń poprzez efektywne rozwiązania multimedialne (od projektora, nagłośnienia, ekranu po piloty do głosowania, ekrany dotykowe itd.).

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń oraz inwestowania w kompetencje swoich pracowników razem z Plenum!