10 i 11 października "Wspólna Polityka Integracji: zapobieganie wykluczeniu imigrantów w UE"

caritas

10 i 11 października 2011 roku na Zamku Lubelskim mieliśmy przyjemność obsługiwać międzynarodową konferencję pt. "Wspólna Polityka Integracji: zapobieganie wykluczeniu imigrantów w UE". Organizatorzy tego międzynarodowego wydarzenia to Caritas Polska i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W konferencji udział wzięło 150 uczestników, którzy dyskutowali o przyszłości polityki integracyjnej w UE.  Cel, jaki wyznaczyli sobie organizatorzy tego międzynarodowego spotkania, to silniejsze włączenie krajowych organizacji i instytucji zaangażowanych w integrację imigrantów w dyskusję na szczeblu europejskim.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób, które mają kluczowy wpływ na kształt współczesnej polityki integracyjnej skierowanej do imigrantów mieszkających w Unii Europejskiej.

Program konferencji składał się z bloków tematycznych oraz paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce integracji imigrantów. Organizatorzy spotkania za najważniejsze do omówienia uznali kwestie, dotyczące wspólnej europejskiej polityki integracyjnej oraz jej ewaluacji, modułów integracyjnych, a także integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym.

Użycie niezawodnego sprzętu do tłumaczeń symultanicznych firmy BOSCH, dobrze zaprojektowanego nagłośnienia oraz praca najlepszych tłumaczy symultanicznych zaowocowały udanym i doskonałym technicznie spotkaniem.


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / -16

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja